background img
banner

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.- W.Szymborska

Przedszkolaki o Tuwimie wiedzą wiele…

Miejska Biblioteka Publiczna w Wolborzu – Filia w Goleszach Dużych zorganizowała zajęcia dla dzieci z oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Goleszach Dużych dotyczące życia i twórczości Juliana Tuwima. Uczniowie zostali zapoznani ...