background img
banner

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.- W.Szymborska

Czytelnik roku wybrany

28 czerwca 2013 r. rozstrzygnięty został konkurs na najaktywniejszego czytelnika roku szkolnego  MBP w Wolborzu filii w Goleszach, w którym brały udział dzieci ze Szkoły Podstawowej z Golesz Dużych. Przy wyborze brano pod uwagę: ...