background img
banner

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.- W.Szymborska

Turniej wiedzy o regionie w Goleszach

Pracownia Orange w Goleszach zorganizowała I Turniej Wiedzy o Regionie dla pracowni z terenu województwa łódzkiego. Turniej jest efektem  realizacji  wyzwania  Fundacji Orange Współ -Pracownie, które polegało na przygotowaniu  wspólnego ...