background img
banner

Kocham książkę dlatego, że wprowadza mnie w mój własny świat..

Historia Biblioteki


Najstarszy dokument potwierdzający istnienie biblioteki publicznej przed II wojną światową to księga inwentarzowa z 1939 roku, która znajduje się w Miejskiej Bibliotece. Księgozbiór obejmował między innymi utwory Stefana Żeromskiego, Henryka Sienkiewicza, Władysława Reymonta, Waltera Scotta
i Oscara Wilde`a.

Po wojnie biblioteka mieściła się w Starym Domu Ludowym przy ulicy Piotrkowskiej 15 (obecnie ulica Modrzewskiego). Kiedy budynek rozebrano, świetlicę wraz z biblioteką przeniesiono do budynku Gromadzkiej Rady Narodowej w Wolborzu. W latach 1970 – 72 biblioteka znalazła lokum w prywatnym domu u Juliana Lismana. Kiedy zakończono budowę Domu Kultury w 1972 roku przeniesiono tam zbiory biblioteczne i uruchomiono bibliotekę, która do dziś ma tam swoją siedzibę.

W tamtych czasach biblioteka i świetlica stanowiły całość kulturową. Świetlicę prowadził najpierw Wacław Zając, a od 1953 roku Anna Starostecka. Świetlica, nad którą patronat objął Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi, przodował w konkursie o tytuł najlepszego zespołu artystycznego w województwie łódzkim. Następnie prowadzenie świetlicy objął Zygmunt Kozłowski.

Anna Starostecka wraz z Janiną Kozłowską i innymi wolborzanami zbierały książki pozostałe z okresu międzywojennego i powojennego, aby stworzyć bibliotekę publiczną. W 1952 roku przeprowadzono inwentaryzację księgozbioru. Liczba woluminów wynosiła 1632 pozycje. Bibliotekę odwiedziło w tym roku 468 osób. Fundusz biblioteki był bardzo ograniczony i kształtował się w granicach kilkudziesięciu złotych rocznie. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Janiny Kozłowskiej biblioteka wolborska zyskała miano przodującej biblioteki wiejskiej. Po dziesięciu latach księgozbiór wzrósł do liczby 6077 egzemplarzy. Na dwudziestolecie istnienia biblioteki można było pochwalić się 9962 woluminami, a na trzydziestolecie księgozbiór obejmował 18384 egzemplarze. Okres czterdziestolecia w 1993 roku zamknął się ilością 27387 egzemplarzy. Szybki napływ nowych książek zawdzięczano Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim, która finansowała zakupy.

Aby objąć działaniem wszystkie okoliczne miejscowości zakładano punkty biblioteczne. W połowie 1953 roku było ich już siedemnaście.

Działalność biblioteki nie ograniczała się do wypożyczania książek. Organizowano spotkania z pisarzami, redaktorami czasopism, wieczory literackie, lekcje biblioteczne, konkursy, kiermasze, wystawy. Przyjmowano wycieczki do biblioteki z przedszkoli, szkół, obozów i kolonii. Odbywały się również tutaj spotkania i szkolenia bibliotekarzy z bibliotek rejonowych.

Po Janinie Kozłowskiej, która biblioteką kierowała od 1952 do 1970 roku, obowiązki przejęła Marianna Lisman (1971-1978), a następnie Bożena Galanty (1978-1987). W 1987 roku prowadzenie biblioteki powierzono Reginie Kolbus, która wcześnie pracowała tam na pół etatu. Przy bibliotece działało Koło Przyjaciół Biblioteki, którego członkowie (uczniowie szkoły podstawowej) zajmowali się propagowaniem książki, wykonywali dekoracje i plakaty, okładali książki. W 1987 i 1988 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Wolborzu otrzymała nagrodę za udział we współzawodnictwie między bibliotekami w województwie piotrkowskim.

Z okazji 40-lecia działalności biblioteki zorganizowano w 1993 roku spotkanie, na którym pani Kolbus przypomniała powojenne dzieje biblioteki, trud jej kolejnych pracowników i osiągnięcia w upowszechnianiu kultury i czytelnictwa.

Po odejściu Reginy Kolbus na emeryturę w 1996 roku kierownikiem biblioteki została Marianna Lisman-Łysy. Jej zamiłowaniu do malarstwa i rzeźbiarstwa i uzdolnieniom artystycznym biblioteka zawdzięcza nietypową oprawę plastyczną.

Na dzień 31.12. 2000 roku stan księgozbioru wynosił 21635 woluminów. Wypożyczono 8985 woluminów wraz z czasopismami (8485 książek i 500 czasopism). Biblioteka organizuje co roku we współpracy ze szkoła konkursy czytelniczo-plastyczne. Jej podopieczni odnosili liczne sukcesy w konkursach organizowanych przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Piotrkowie Trybunalskim. Przez kilka lat działał Klub Interesującej Książki skupiający miłośników czytania. Ponadto biblioteka brała aktywny udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Pani Marianna Lisman-Łysy na stanowisku dyrektora pracowała przez 15 lat.

W 2011 roku prowadzenie biblioteki przejęła Magdalena Wnukiewicz.